QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VỚI DOCTOR DONG ĐỂ NHẬN GIẢI NGÂN

QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VỚI DOCTOR DONG ĐỂ NHẬN GIẢI NGÂN

QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VỚI DOCTOR DONG ĐỂ NHẬN GIẢI NGÂN

A) QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VỚI DOCTOR DONG ĐỂ NHẬN GIẢI NGÂN

 • Ngân Hàng Vietcombank - VCB
 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – SCB
 • Ngân Hàng Vietinbank
 • Ngân Hàng BIDV
 • Ngân Hàng Sacombank
 • Ngân Hàng ACB
 • Ngân Hàng Techcombank

1. Chọn chi nhánh Ngân Hàng bạn muốn nhận giải ngân và đến làm thủ tục

 • Ngân Hàng Vietcombank – VCB 

http://www.vietcombank.com.vn/About/Network.aspx

 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – SCB

https://www.scb.com.vn/browsenetwork.aspx

 • Ngân Hàng Vietinbank

https://www.vietinbank.vn/vn/ca-nhan/the/san-pham/dich-vu-khac/tim-kiem-atm

 • Ngân Hàng BIDV

http://bidv.com.vn/chinhanh/Ban-do.aspx

 • Ngân Hàng Sacombank

https://sacombank.ngan-hang.com/

 • Ngân Hàng ACB

http://www.acb.com.vn/wps/portal/Home/atm

 • Ngân Hàng Techcombank

https://www.techcombank.com.vn/mang-luoi-dia-diem-atm/danh-sach-chi-nhanh-phong-giao-dich-va-atm

2. Các loại giấy tờ cần chuẩn bị

 • CMND bản chính, chưa quá 15 năm kể từ ngày cấp, hoặc:
 • Hộ chiếu còn hạn

3. Mang CMND hoặc hộ chiếu đến chi nhánh ngân hàng đã chọn, gặp giao dịch viên và điền vào Đơn xin mở tài khoản. 

4. Sau khi hoàn tất các thủ tục, nhận thông tin tài khoản bao gồm:

 • Số tài khoản.
 • Tên chủ tài khoản.
 • Tên ngân hàng
 • Tên chi nhánh ngân hàng

5. Cung cấp thông tin tài khoản của chính quý khách (với đầy đủ và chính xác các thông tin trên) cho nhân viên tư vấn của Doctor Dong/ hoặc khi đăng ký khoản vay trên website

B) HOTLINE LIÊN LẠC CỦA CÁC NGÂN HÀNG

Ngân Hàng

Hot line

VIETCOMBANK - VCB

1900545413

SCB

028 3923 0666

VIETINBANK

1900558868

BIDV

19009247

SACOMBANK

1900555588

ACB

1900545486

TECHCOMBANK

1800 588 822