Chương trình ELSS: Kỳ hạn trả nợ vay tiền mặt và chuyện bên lề

Có rất nhiều điểm thú vị để trong khi xem xét các chương trình ELSS. Một số người đã quen thuộc, nhưng những người khác thì không. Mọi người hầu như biết rằng kỳ hạn trả nợ vay tiền mặt của chương trình ELSS là 3 năm, nhưng tốt hơn nếu đầu tư tăng lên bảy năm. Nhưng, bạn sẽ làm gì khi kỳ hạn này kết thúc? Vâng, một số điểm đơn giản có thể giải đáp sau đây.

Có rất nhiều điểm thú vị để trong khi xem xét các chương trình ELSS. Một số người đã quen thuộc, nhưng những người khác thì không. Mọi người hầu như biết rằng kỳ hạn trả nợ vay tiền mặt của chương trình ELSS là 3 năm, nhưng tốt hơn nếu đầu tư tăng lên bảy năm. Nhưng, bạn sẽ làm gì khi kỳ hạn này kết thúc? Vâng, một số điểm đơn giản có thể giải đáp sau đây.

Hãy nhớ rằng việc đánh giá chương trình ELSS sớm là điều không nên. Điều quan trọng là bạn phải chờ đến kỳ hạn trả nợ vay tiền nhanh đã kết thúc. Sau đó, bạn có thể xem xét lại chương trình ELSS. Nếu ELSS được thấy rằng đã hoạt động tốt trong ba năm qua, thì lựa chọn tốt hơn là để cho tiền đầu tư được giữ lại trong ba năm nữa. Sau đó, bạn có thể đợi để đánh giá sau.

Thêm thông tin về kỳ hạn trả nợ vay tiền mặt

Điểm được đề cập ở trên là về khoảng thời gian mà năm khoá sổ nợ vay tiền mặt

đã được làm theo cách đặc biệt. Tuy nhiên, điều này sẽ không phải là trường hợp luôn đúng. Nếu chương trình ELSS đã không thực hiện theo đúng trong thời gian ba năm, thì bạn có thể muốn chuyển tiền cho các lựa chọn tốt hơn như cho vay tiền mặt hay vay tiền nóng. Điều này sẽ giúp tăng khả năng kiếm tiền nhanh hơn hiện tại.

 

Nếu bạn không có nhu cầu phải rút tiền ngay từ ELSS, thì bạn đừng đụng đến nó. Trong ba năm đầu tiên, số tiền này nằm trong khoảng kỳ hạn trả nợ vay. Sau ba năm hết hạn, chương trình vẫn còn đó. Bạn có thể dễ dàng rút tiền nếu bạn muốn, hoặc chỉ giữ nó theo từng giai đoạn. Hãy nhớ rút ra tiền chỉ khi bạn cần. Hãy thực hiện một số tính toán và nếu bạn thấy rằng bạn không cần tiền cho ba năm tiếp theo nữa, thì hãy để nó ở dưới ELSS, trong ba năm nữa.

Đảm bảo về các tài liệu:

Khi bạn đang trong chương trình ELSS, hãy đảm bảo rằng tài liệu KYC của bạn được giữ tốt hoàn toàn. Khi bạn dự định nộp đơn xin vay tiền nhanh, bạn phải cung cấp bằng chứng cơ bản về địa chỉ, tên, tuổi tác và tình trạng việc làm. Vâng, cùng một quy tắc áp dụng khi nói về giá trị của chương trình ELSS. Phải chắc chắn kiểm tra các tài liệu chính xác hoàn toàn.

Xem xét ELSS qua phần 80C:

Khi so sánh với hình thức tiết kiệm truyền thống theo Mục 80C, ELSS luôn là ưu tiên nhất. Nó có kỳ hạn trả nợ vay thấp hơn. Mặt khác, nếu bạn so sánh kỳ hạn trả nợ vay  của PPF thì nó có thể kéo dài đến 15 năm! Mặt khác, ELSS luôn là chương trình liên quan đến vốn chủ sở hữu chuyên biệt, có tiềm năng giúp bạn kiếm được lợi nhuận dài hạn cao hơn so với các giải pháp tiết kiệm thuế truyền thống khác theo Mục 80C. Nếu bạn đã biết thêm về các giá trị thì bạn đã có thể bắt đầu sử dụng nó.