Cảnh báo Cơn bão Tembin

Cảnh báo Cơn bão Tembin

Hiện tại do thời tiếp Bão Tembin đã và đang tiến gần chúng ta, rất mong Khách hàng thông cảm, trong thời gian này hồ sơ đăng kí sẽ xử lý chậm trễ hơn. Công ty sẽ cố gắng hỗ trợ sớm nhất có thể ạ.

Hiện tại do thời tiếp Bão Tembin đã và đang tiến gần chúng ta, rất mong Khách hàng thông cảm, trong thời gian này hồ sơ đăng kí sẽ xử lý chậm trễ hơn. Công ty sẽ cố gắng hỗ trợ sớm nhất có thể ạ.

Bão xuất hiện vào cuối năm với sức gió trên biển cấp 11, 12 được chuyên gia nhận định là điều chưa từng ghi nhận trong lịch sử quan trắc khí tượng. Trong thời điểm bão bùng như thế này mọi người hạn chế ra đường nhé.