Các mục tiêu tài chính gắn liền với đầu tư ELSS trong vay tiêu dùng

Ngay cả bây giờ, bạn cũng không biết liệu ELSS có tốt hơn các lựa chọn tiết kiệm truyền thống hay không. Tùy thuộc vào yêu cầu của người dân, các lựa chọn tiết kiệm có thể sẽ khác nhau. Tuy nhiên, giống như phải nghiên cứu rất nhiều trước khi xin khoản vay tiêu dùng cá nhân, bạn phải tìm hiểu thêm về đầu tư ELSS. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Các Đề án Tiết kiệm Liên kết Lợi ích (ELSS) là tốt hơn khi so sánh với các lựa chọn tiết kiệm thuế khác, đặc biệt là với kỳ hạn trả nợ vay tiền mặt.

Ngay cả bây giờ, bạn cũng không biết liệu ELSS có tốt hơn các lựa chọn tiết kiệm truyền thống hay không. Tùy thuộc vào yêu cầu của người dân, các lựa chọn tiết kiệm có thể sẽ khác nhau. Tuy nhiên, giống như phải nghiên cứu rất nhiều trước khi xin khoản vay tiêu dùng cá nhân, bạn phải tìm hiểu thêm về đầu tư ELSS. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng Các Đề án Tiết kiệm Liên kết Lợi ích (ELSS) là tốt hơn khi so sánh với các lựa chọn tiết kiệm thuế khác, đặc biệt là với kỳ hạn trả nợ vay tiền mặt.

Kỳ hạn trả nợ của ELSS là 3 năm. Mặt khác, kỳ hạn của PFF là 15 năm, và Chương Trình Tiết kiệm Quốc gia là 6 năm. Hơn nữa, là một phần của chương trình liên kết vốn cổ phần, ELSS có tiềm năng cung cấp cho bạn khoản lợi tức ngắn hạn khi so sánh với các giá trị tiết kiệm truyền thống theo Mục 80C.

Đầu tư rủi ro có mức độ:

Không phải mọi thứ đều là hoa hồng với ELSS. Với các chính sách đầu tư khác như cho vay tiêu dùng, có một số khoản đầu tư rủi ro liên quan đến ELSS, vì nó là một hình thức lựa chọn liên kết vốn cổ phần. Trong thời gian ngắn, có thể sẽ là một sự kiện xấu lớn với giá thị trường. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch mua ELSS thì bạn phải biết rằng nó không có khả năng cung cấp cho bạn những khoản lợi nhuận chắc chắn như các loại tiết kiệm khác.

 

bí quyết ELSS
bí quyết ELSS

Những người dưới 40 tuổi nên sử dụng chương trình theo Mục 80C như ELSS thay vì vay tiền nóng. Trước đây, 80C đã được liên kết với các chương trình như LIC. Nhưng ngay bây giờ, mọi thứ đã thay đổi với tùy chọn nhiều hơn. Bây giờ, lựa chọn ELSS cũng sẵn sàng với giới trẻ.

Mục tiêu tài chính để kết nối với đầu tư ELSS:

Như đã đề cập, ELSS là một loại kế hoạch đầu tư cổ phần. Do đó, điều quan trọng là phải liên kết nó với các mục tiêu tài chính dài hạn chứ không nên vay tiền nhanh. Có rất nhiều lý do để bạn đầu tư tiền vào ELSS để đạt được các mục tiêu dài hạn. Một số lựa chọn tiềm năng nhất là:

• Giáo dục cho tương lai của con bạn, trong trường hợp thời gian sở hữu có thể là 15 năm

• Các khoản đầu tư hưu trí với thời gian sở hữu là 20 năm

• Mua nhà thứ hai của bạn với thời gian sở hữu 7 năm cùng với vay tiêu dùng

• Các hình thức sở hữu tài chính tương lai của con cái với kỳ hạn 25 năm

Đây là một số ví dụ cơ bản. Hãy nhớ kiểm tra các yêu cầu , viết ra một danh sách và bắt đầu thử chương trình ELSS. Theo một kế hoạch thích hợp sẽ rất tốt cho bạn.

Chọn kế hoạch tốt nhất:

Thị trường Ấn Độ bị quá tải với rất nhiều lựa chọn khi nhắc đến các chương trình ELSS. Mỗi phân khúc tài chính đều có kế hoạch tiết kiệm để bạn lựa chọn. Bạn có thể xem xét mọi tùy chọn có sẵn và cuối cùng đưa ra quyết định về kế hoạch tiết kiệm tốt nhất. Điều này có thể làm bạn tốn thời gian lúc đầu, nhưng cuối cùng sẽ có giá trị. Kết quả sẽ rất hoàn hảo, và các yêu cầu của bạn sẽ được bảo hiểm theo chương trình.